Türkiye
Site Haritası | Kariyer | Forum | Ana Sayfa
| Hizmetlerimiz | Bültenlerimiz | Mevzuat | Uyuşmazlıklar | Basın Odası | Medyada Biz | İletişim
e-mükellef Bilgi Erişimi
Kod 
Şifre

VERGİ UYUŞMAZLIKLARI


1. Vergi Uyuşmazlıkları

    a. Vergi İncelemeleri

        i.    Vergi İncelemesi Kavramı, Yetki ve Yöntem

        ii.   Vergi İncelemesine Neden Seçilmiş Olabilirsiniz?

        iii.  Vergi İncelemesinde Mükellefin Hak ve Yükümlülükleri

        iv.  Vergi İncelemesi Sırasında Mükelleflerin Sık Yaptıkları Hatalar

        v.   Vergi İncelemesi Sırasında Ispat Konusu

        vi.  Vergi İncelemesi Sonuçları, Teminat Talebi, İhtiyati Tahahhuk, İhtiyati Haciz, İkmalen Tarhiyat ve Re’sen Tarhiyat Müesseleri

        vii. Vergi İncelemesinde Sürecin Yönetimi

        viii.Vergi İncelemesi Sırasında Danışmanlık Almak Neden Önemlidir, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

    b. Vergi Cezaları

        i.    Usulsüzlük Cezaları

        ii.   İşyeri Kapatma Cezası

        iii.  Vergi Ziyaı Cezası

        iv.  Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar

        v.   Yurtdışına Çıkış Yasağı

        vi.  İhtiyati Tahakkuk

        vii. İhtiyati Haciz

    c. Güncel Uyuşmazlık Konuları

    d. Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı

        i.    Gecikme Faizi

        ii.   Gecikme Zammı

    e. Danışmanlık Hizmetlerimiz

        i.    “Vergi incelemeleri sırasında” verilen danışmanlık hizmetleri

        ii.   “Vergi incelemeleri sonrasında” verilen danışmanlık hizmetleri ve eleştiri konusu karar konusunda tavsiyelerde bulunulması

        iii.  “Uzlaşma sırasında” verilen hizmetimiz

        iv.  “Dava aşamasında” verilen hizmetlerimiz

        v.   “Dava veya uzlaşma sonrasında” verilen hizmetler

    f. Araştırmalarımız

        i.    Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge

        ii.   Belge Düzeni Uygulamaları

        iii.  Vergi İncelemeleri

        iv.  Örtülü Kazanç Dağıtımı – Örtülü Sermaye

        v.   Türk Ticaret Kanununun 324. Maddesi’nin Uygulaması

        vi.  Serbest Bölgeler

        vii. Yurtdışına Yapılan Ödemeler ve Karşılaşılan Sorunlar

        viii.İrtibat Büroları ile ilgili Riskler

        ix.  Ortak ve Yöneticilerin Vergisel Sorumlulukları ve Yurtdışına Çıkış Yasağı Uygulaması
1. Vergi Uyuşmazlıkları


a. Vergi İncelemeleri


i. Vergi İncelemesi Kavramı, Yetki ve Yöntem
ii. Vergi İncelemesine Neden Seçilmiş Olabilirsiniz?
iii. Vergi İncelemesinde Mükellefin Hak ve Yükümlülükleri


iv. Vergi İncelemesi Sırasında Mükelleflerin Sık Yaptıkları Hatalarv. Vergi İncelemesi Sırasında Ispat Konusu

vi. Vergi İncelemesi Sonuçları, Teminat Talebi, İhtiyati Tahahhuk, İhtiyati Haciz, İkmalen Tarhiyat ve Re’sen Tarhiyat Müesseleri
vii. Vergi İncelemesinde Sürecin Yönetimi
viii. Vergi İncelemesi Sırasında Danışmanlık Almak Neden Önemlidir, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?b. Vergi Cezalarıi. Usulsüzlük Cezalarıii. İşyeri Kapatma Cezasıiii. Vergi Ziyaı Cezası


iv. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar

v. Yurtdışına Çıkış Yasağıvi. İhtiyati Tahakkuk

vii. İhtiyati Haciz
c. Güncel Uyuşmazlık Konularıd. Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı


i. Gecikme Faiziii. Gecikme Zammı


GECİKME FAİZİ

GECİKME ZAMMI

1-

VUK md.112'de düzenlenmiştir.

1-

AATUHK md.51'de düzenlenmiştir.

2-

İkmalen, re'sen ya da idarece tarh olunan vergiler için uygulanır.

2-

Kesinleşmiş kamu alacakları için uygulanır.

3-

Vergilerin normal vade tarihlerinden, tarhiyatın tahakkuk ettiği tarihe kadar, dava açılması durumunda ise VM kararının idareye tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süreler için gecikme faizi hesaplanır.

3-

Vadenin dolduğu tarihten, ödemenin yapıldığı güne kadar geçen süreler için gecikme zammı hesaplanır. (Süre, vadenin dolduğu günü takip eden gün başlar, ödemenin yapıldığı gün de bu süreye dahildir. Bkz. 430 nolu Tahsilat Genel Tebliği)

4-

Gecikme faizi aylık olarak hesaplanır, ay kesirleri dikkate alınmaz.

4-

Gecikme  zammı, gecikilen her ay için aylık hesaplanır, ay kesirleri için de günlük olarak hesaplanır.

5-

Cezalar için gecikme faizi hesaplanmaz.

5-

Vadesinde ödenmeyen VERGİ ZİYAI CEZASI için gecikme zammı uygulanır. Diğer cezalar için gecikme zammı uygulanmaz.
e. Danışmanlık Hizmetlerimiz


i. “Vergi incelemeleri sırasında” verilen danışmanlık hizmetleriii. “Vergi incelemeleri sonrasında” verilen danışmanlık hizmetleri ve eleştiri konusu karar konusunda tavsiyelerde bulunulmasıiii. “Uzlaşma sırasında” verilen hizmetimiziv. “Dava aşamasında” verilen hizmetlerimizv. “Dava veya uzlaşma sonrasında” verilen hizmetler
f. Araştırmalarımız


i. Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgeii. Belge Düzeni Uygulamalarıiii. Vergi İncelemeleri
iv. Örtülü Kazanç Dağıtımı – Örtülü Sermaye
v. Türk Ticaret Kanununun 324. Maddesi’nin Uygulamasıvi. Serbest Bölgeler
vii. Yurtdışına Yapılan Ödemeler ve Karşılaşılan Sorunlar
viii. İrtibat Büroları ile ilgili Riskler
ix. Ortak ve Yöneticilerin Vergisel Sorumlulukları ve Yurtdışına Çıkış Yasağı Uygulaması


Vergi Finans Tv - Video görüntülerine ulaşmak için tıklayınız.
FORUM - Muhasebe, Finans ve Mali Hukuk Forumuna ulaşmak için tıklayınız.
Ege Haber gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma ulaşmak için tıklayınız.
Resmi Gazete - Bugün ve Arşiv için tıklayınız.
Bizimle çalışmak ister misiniz? Özgeçmişinizi oluşturmak için tıklayın.
Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz için hazırladığımız dökümanlarımıza ulaşmak için tıklayınız.
Mali Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.
Sizlere verebileceğimiz hizmetleri görmek için tıklayınız.
Düzenlediğimiz seminer notlarına ulaşmak ve düzenleyeceğimiz Seminerlere kayıt yaptırmak için tıklayınız.
* *
* *
Tümsiad - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği

©2005 Murat KÖSEOĞLU. Tüm hakları saklıdır.  Kullanım Şartları | Uyarı | Sayfa Ziyareti | Sayfa Ziyaretcisi |