Türkiye
Site Haritası | Kariyer | Forum | Ana Sayfa
| Hizmetlerimiz | Bültenlerimiz | Mevzuat | Uyuşmazlıklar | Basın Odası | Medyada Biz | İletişim
e-mükellef Bilgi Erişimi
Kod 
Şifre

VERGİSEL TEŞVİKLER


1. Yatırım İndirimi İstisnası

2. Ar-Ge İndirimi

3. Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

4. Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda Katma Değer Vergisi İstisnası

5. Endüstri Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

6. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

7. İhracata Dönük Devlet Yardımları
1. YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI

2. AR-GE İNDİRİMİ

 

Teknoloji merkezi işletmelerinde ve işletmelerin Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının tamamının matrahtan indirimine olanak sağlanmıştır.

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamının matrahtan indirimine olanak sağlanmıştır.

 

Rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamının matrahtan indirimine olanak sağlanmıştır.

 

Belirli bir sayının üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden sermaye şirketleri bünyesinde kurulacak Ar-Ge merkezlerine yönelik ek Ar-Ge indirimi öngörülmüştür.

 

Yapıldığı dönemde indirilemeyerek sonraki dönemlere devredilen Ar-Ge indirimi tutarın reel değeriyle indirimini sağlamak için, sonraki dönemlerde yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınması sağlanmıştır.

 

Desteklenmesi öngörülen projelerde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

 

Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesna tutulmuştur.

 

İlgili Kanun Maddeleri

• 5746 Sayılı Kanun, GVK md.89/1-9, KVK md.14/6, 5228 s. Kanun Geçici md. 5, KVGT 86

 

İlgili Bültenlerimiz

• Bültenlerimizden 2008/008 Sayılı bültenimizde detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca Seminer ve Eğitimlerimizden bu konuda Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Salonumuzda vermiş olduğumuz AR-GE FAALİYETLERİNDE DEVLET TEŞVİKLERİ VE KOBİLERE KOSGEB DESTEĞİ VE HUKUKSAL GELİŞMELER başlıklı seminerimizin sunumlarına ulaşabilirsiniz.3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI


4. ARAÇLAR, PETROL ARAMALARI VE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

Deniz, hava ve demiryolu araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyeti ile iştigal eden mükelleflere bu amaçla yapılan:

- deniz, hava ve demiryolu taşıma araçları teslimleri

- yüzer tesis ve araçların teslimi

- bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler

- bu araçların tadili, onarımı ve bakımı hizmetleri

katma değer vergisinden istisnadır.


Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri ile Petrol Arama Kanunu hükümleri gereğince, petrol arama faaliyetlerini yürütenlere yapılan hizmetler ve mal teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.


Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.


Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini kendisi yapan ya da başkalarına yaptıran mükelleflere bu işlerle ilgili olarak yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisnadır.5. ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE UYGULANAN VERGİSEL TEŞVİKLER

Endüstri Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik teşviklere 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda yer verilmiştir. Bu bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki, bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği sağlanmaktadır.


1-Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

( 5084 s. Kanun m.3 , m. 7/h , 1 ve 2 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğleri )


2-Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik

( 5084 s. Kanun md.4 , m. 7/h )


3-Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi

( 5084 s. Kanun m.5 )


4-Enerji Desteği

( 5084 s. Kanun m.6 , m. 7/h )

Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır. ( HK. m. 59/n )

6. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UYGULANAN VERGİSEL TEŞVİKLER

- Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31/12/2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır.

- Bu bölgelerde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2013 tarihine kadar gelir vergisinden istisnadır.

- Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar da 31/12/2013 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.


Bu istisnalar, TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personeli ücretleri bakımından da uygulanır.


Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden de istisnadır.


Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır.

7. İHRACATA DÖNÜK DEVLET YARDIMLARI


1-

95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

2-

Araştırma Geliştirme Yardımı (Para - Kredi Koordinasyon Kurulu 98/10 Sayılı Tebliği)

3-

İstihdam Yardımı (Para - Kredi Koordinasyon Kurulu 2000/1 Sayılı Tebliği)

4- 

Eğitim Yardımı (Para - Kredi Koordinasyon Kurulu 2000/2 Sayılı Tebliği)

5- 

Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Yardımı (Para - Kredi Koordinasyon Kurulu 2004/6 Sayılı Tebliği)

6- 

Yurtdışı Ofis veya Mağaza Açma, İşletme, Marka Tanıtım Yardımı (Para - Kredi Koordinasyon Kurulu 2005/4 Sayılı Tebliği)

7- 

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yardım (Para - Kredi Koordinasyon Kurulu 2006/3 Sayılı Tebliği)

8- 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Yardımı (Para - Kredi Koordinasyon Kurulu 2006/4 Sayılı Tebliği)

9- 

Pazar Araştırması Yardımı (Para - Kredi Koordinasyon Kurulu 2006/6 Sayılı Tebliği)


Vergi Finans Tv - Video görüntülerine ulaşmak için tıklayınız.
FORUM - Muhasebe, Finans ve Mali Hukuk Forumuna ulaşmak için tıklayınız.
Ege Haber gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma ulaşmak için tıklayınız.
Resmi Gazete - Bugün ve Arşiv için tıklayınız.
Bizimle çalışmak ister misiniz? Özgeçmişinizi oluşturmak için tıklayın.
Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz için hazırladığımız dökümanlarımıza ulaşmak için tıklayınız.
Mali Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.
Sizlere verebileceğimiz hizmetleri görmek için tıklayınız.
Düzenlediğimiz seminer notlarına ulaşmak ve düzenleyeceğimiz Seminerlere kayıt yaptırmak için tıklayınız.
* *
* *
Tümsiad - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği

©2005 Murat KÖSEOĞLU. Tüm hakları saklıdır.  Kullanım Şartları | Uyarı | Sayfa Ziyareti | Sayfa Ziyaretcisi |