Türkiye
Site Haritası | Kariyer | Forum | Ana Sayfa
| Hizmetlerimiz | Bültenlerimiz | Mevzuat | Uyuşmazlıklar | Basın Odası | Medyada Biz | İletişim
e-mükellef Bilgi Erişimi
Kod 
Şifre

PRATİK BİLGİLER


•

Amme Alacağının Sona Ermesi

•

Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar

•

Asgari Geçim İndirimi

•

Asgari Ücret Miktarları

•

Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar

•

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

•

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

•

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

•

Beyanname İmzalatma Limitleri

•

Beyanname Verilmeyen Hadler

•

Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi

•

Bildirim ve Süreler

•

Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

•

Bilgi Vermekten Çekinenlere Kesilecek Olan Cezalar

•

Büyükşehir Belediyesi Bulunan İller

•

Çevre Temizlik Vergisi

•

Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler için Yapılacak Stopaj

•

Damga Vergisi Oranları

•

Danıştay’da Temyiz Davası Açmak İçin Yetki Sınırları

•

Dava Açma Süreleri

•

Defter Tasdik Zamanı

•

Değerli Kağıtlar ve Bedelleri

•

Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faiz Gelirlerine 2000-2008 Takvim Yılları Arası Uygulanan İndirim Oranları ve Beyan Limitleri

•

E-Beyan Verilmesinin Usul ve Esaslarına İlişkin Açıklamalar

•

Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi Miktarları

•

Eğitim ve Sağlık Harcamalarını Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirimi

•

Ek Mali Tablo ve Hadleri

•

Emeklilere Vergi İadesi ile Vergi İadesinde Geçerli Olan ve Olmayan Harcamalar

•

Emlak Vergisi Oranları

•

Enflasyon Düzenlemesinin Kayıt Zamanı (VUK Geçici 25'nci Maddesine Göre)

•

Enflasyon Oranları (Toptan Eşya Fiyatları, Üretici Fiyatları ve Tüketici Fiyatları Endeksleri)

•

Fatura Düzenleme Mecburiyeti

•

Fatura Düzenleme Süresi

•

Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

•

Finansman Gider Kısıtlama Oranı

•

Gelir Vergisi Tevkifat Tablosu

•

Gelir Vergisi Tevkifat Tablosu (01.01.2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere)

•

Gelir Vergisi Tarifesi

•

G.M.S.İ. Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarları (Konut Kira İstisnası)

•

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Tecil Faizi ve Pişmanlık Faizi Oranları

•

Geçici Vergi Oranları

•

Harçlar

•

İade İşlemlerinde Yıllar İtibariyle Uygulanacak Limitler (01/01/2009)

•

İmzalatma Kapsamında ve Kapsam Dışında Kalan Mükellefler (Yeniden Değerleme)(01/01/2009)

•

İşsizlik Sigortası Kesintisi Oranı

•

Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli Yöreler

•

Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilen Emtia Grubu Kapsamında Değerlendirilen Emtialar İçin Özel Hadler (Basit Usulde)

•

Kazançların Beyan Edilme Sınırı

•

Katma Değer Vergisi Oranları

•

KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Rakamsal Hadleri Belirlenen Tablo (01/01/2009)

•

KDV İade ve Mahsup İşlemlerinde Aranacak Belgeler (01/01/2009)

•

Katma Değer Vergisi Oranları %8 Olarak Belirlenen Malların Gümrük Tarife Pozisyonları

•

Kurum Kazancının Tespitinde Hasılattan İndirilecek Giderler İle Beyanname Üzerinden Yapılabilecek İndirimler

•

Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılması ve Elde Tutulma Sürecinde Elde Edilen Gelirler (01.01.2006-31.12.2015)

•

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri 2009

•

Özel Usulsüzlük Cezaları

•

Sakatlık İndirimi Tutarları ve Başvuru Formu

•

S.M. ve S.M.M.M.’ lere Beyanname İmzalatma Zorunluluğu

•

SM, SMMM Ve YMM’lik Mevzuatı Açısından Rakamsal Hadler

•

Tahakkuktan Vazgeçme

•

Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin

•

Talih Oyun Salonlarında Asgari Vergi Miktarları

•

Tecil Faizi Oranları

•

Tecile Yetkililer ve Limitleri

•

Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Satışlarla İlgili (KDV) İstisna Sınırı

•

Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları

•

Usulsüzlük Cezaları

•

Ücretlerde Vergi İndirimi(01.01.2005 - 31.12.2005 arası Harcamalara Ait)

•

Ücretlerde Vergi İndirimi(01.01.2006 - 31.12.2006 arası Harcamalara Ait)

•

Ücretlerde Vergi İndirimi(01.01.2007 - 31.12.2007 arası Harcamalara Ait)

•

Ücretlerde Özel İndirim Tutarı

•

Vergi Ziyaı Cezası

•

Vergi İncelemelerinde Yetki Limitleri

•

Vergiden Müstesna Yurtiçi Gündelik Tutarları

•

Veraset ve İntikal Vergisi Nispetleri

•

Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları

•

Yeniden Değerleme Oranları

•

Yıllık Kıdem Tazminatı Tavanı

•

Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulanan Amme Alacağı Miktarı

•

7/A Seçeneğini Uygulamak Zorunda Olan Mükellefler

•

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30. Maddesine Göre Dar Mükellef Kurumlar İçin Yer Alan Tevkifat Nispetleri

•

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri

•

Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri

•

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 315'nci Maddesinde 5024 Sayılı Kanunla ilgili Yayımlanan Değişikliklere İlişkin Açıklamalar

•

Vergi Tahsilatı Yetkisine Sahip Bankaların Listesi

•

Gelir Vergisi / Geçikme Zammı ve Faizi / GMSİ / MTV Hesaplama Programları

Vergi Finans Tv - Video görüntülerine ulaşmak için tıklayınız.
FORUM - Muhasebe, Finans ve Mali Hukuk Forumuna ulaşmak için tıklayınız.
Ege Haber gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma ulaşmak için tıklayınız.
Resmi Gazete - Bugün ve Arşiv için tıklayınız.
Bizimle çalışmak ister misiniz? Özgeçmişinizi oluşturmak için tıklayın.
Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz için hazırladığımız dökümanlarımıza ulaşmak için tıklayınız.
Mali Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.
Sizlere verebileceğimiz hizmetleri görmek için tıklayınız.
Düzenlediğimiz seminer notlarına ulaşmak ve düzenleyeceğimiz Seminerlere kayıt yaptırmak için tıklayınız.
* *
* *
Tümsiad - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği

©2005 Murat KÖSEOĞLU. Tüm hakları saklıdır.  Kullanım Şartları | Uyarı | Sayfa Ziyareti | Sayfa Ziyaretcisi |