Türkiye
Site Haritası | Kariyer | Forum | Ana Sayfa
| Hizmetlerimiz | Bültenlerimiz | Mevzuat | Uyuşmazlıklar | Basın Odası | Medyada Biz | İletişim
e-mükellef Bilgi Erişimi
Kod 
Şifre

SİTE HARİTASI


A. Seminerler ve Eğitimler

B. Hizmetlerimiz

C. Bültenlerimiz

D. Mevzuat

E. Uyuşmazlıklar

     1. Vergi Uyuşmazlıkları

        a. Vergi İncelemeleri

            i.    Vergi İncelemesi Kavramı, Yetki ve Yöntem

            ii.   Vergi İncelemesine Neden Seçilmiş Olabilirsiniz?

            iii.  Vergi İncelemesinde Mükellefin Hak ve Yükümlülükleri

            iv.  Vergi İncelemesi Sırasında Mükelleflerin Sık Yaptıkları Hatalar

            v.   Vergi İncelemesi Sırasında Ispat Konusu

            vi.  Vergi İncelemesi Sonuçları, Teminat Talebi, İhtiyati Tahahhuk, İhtiyati Haciz, İkmalen Tarhiyat ve Re’sen Tarhiyat Müesseleri

            vii. Vergi İncelemesinde Sürecin Yönetimi

            viii.Vergi İncelemesi Sırasında Danışmanlık Almak Neden Önemlidir, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

         b. Vergi Cezaları

            i.    Usulsüzlük Cezaları

            ii.   İşyeri Kapatma Cezası

            iii.  Vergi Ziyaı Cezası

            iv.  Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar

            v.   Yurtdışına Çıkış Yasağı

            vi.  İhtiyati Tahakkuk

            vii. İhtiyati Haciz

         c. Güncel Uyuşmazlık Konuları

         d. Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı

            i.    Gecikme Faizi

            ii.   Gecikme Zammı

         e. Danışmanlık Hizmetlerimiz

            i.    “Vergi incelemeleri sırasında” verilen danışmanlık hizmetleri

            ii.   “Vergi incelemeleri sonrasında” verilen danışmanlık hizmetleri ve eleştiri konusu karar konusunda tavsiyelerde bulunulması

            iii.  “Uzlaşma sırasında” verilen hizmetimiz

            iv.  “Dava aşamasında” verilen hizmetlerimiz

            v.   “Dava veya uzlaşma sonrasında” verilen hizmetler

         f. Araştırmalarımız

            i.    Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge

            ii.   Belge Düzeni Uygulamaları

            iii.  Vergi İncelemeleri

            iv.  Örtülü Kazanç Dağıtımı – Örtülü Sermaye

            v.   Türk Ticaret Kanununun 324. Maddesi’nin Uygulaması

            vi.  Serbest Bölgeler

            vii. Yurtdışına Yapılan Ödemeler ve Karşılaşılan Sorunlar

            viii.İrtibat Büroları ile ilgili Riskler

            ix.  Ortak ve Yöneticilerin Vergisel Sorumlulukları ve Yurtdışına Çıkış Yasağı Uygulaması

     2. Gümrük Uyuşmazlıkları

         a. Güncel Uyuşmazlık Konuları

         b. Gümrük İncelemeleri

           i.    Gümrük İncelemesi Süreç Yönetimi

           ii.   Gümrük İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz

         c. Gümrük Cezaları

           i.    Gümrük Para Cezaları

           ii.   Kaçakçılık Suçu Cezaları

         d. Danışmanlık Hizmetlerimiz

         e. Araştırmalarımız

           i.    Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uygulamaları Ve Yöneticilerin Bu Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

           ii.   Ortak ve Yöneticilerin Gümrük Kanunundan Kaynaklanan Sorumlulukları ve Yurtdışına Çıkış Yasağı Uygulaması

     3. Başvurulabilecek Hukuki Yollar

         a. Yargı Yolları

           i.    Vergi Mahkemeleri

           ii.   Bölge İdare Mahkemeleri

           iii.  Danıştay

         b. Vergi Uyuşmazlıkları İçin İdari Yollar

           i.    Düzeltme

           ii.   Cezada İndirim

           iii.  Pişmanlık ve Islah

           iv.  Uzlaşma

                 1. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (Genel Uzlaşma)

                 2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

                 3. Yetkili Uzlaşma Komisyonları

           v.   İhtirazi Kayıtla Beyan

         c. Gümrük Uyuşmazlıkları İçin İdari Yollar

           i.    Düzeltme ve İtiraz

           ii.   Para Cezasının İndirimli Ödenmesi

           iii.  İhtirazi Kayıt

     4. Ekibimiz


F. Basın Odası

G. Medyada Biz

H. e-Yardım

     i.    Uzmanımıza Danışın

     ii.   Hizmet İstekleriniz

     iii.  e-posta ile bilgilendirilme


I. Makaleler

     i.    Yazarlık Başvurusu

     ii.   Yayınlanan Makaleler


J. Teşvikler

     a. Vergisel Teşvikler

       i.    Yatırım İndirimi İstisnası

       ii.   Ar-Ge İndirimi

       iii.  Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

       iv.  Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda Katma Değer Vergisi İstisnası

       v.   Endüstri Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

       vi.  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

       vii. İhracata Dönük Devlet Yardımları

     b. Yatırım Teşvik Mevzuatı

       i.    Araçlar, Petrol Aramalari Ve Teşvik Belgeli Yatirimlarda Katma Değer Vergisi Istisnasi

       ii.   Ar-Ge İndirimi

       iii.  Eğitim Ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnasi

       iv.  Endüstri Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

       v.   Kredi Teminine İlişkin İşlemlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnasi

       vi.  Kültür Yatirimlari Ve Girişimlerine Yönelik Vergisel Teşvikler

       vii. Olağanüstü Hal Bölgesinde Ve Kalkinmada Öncelikli Yörelerde Uygulanan Vergisel Teşvikler

       viii.Organize Sanayi Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

       ix.  Serbest Bölgelerde Uygulanan Vergisel Teşvikler

       x.   Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

       xi.  Yatirim İndirimi İstisnasi

       xii. Yatırımların Ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Vergisel Teşvikler


K. UFRS

      i.     UFRS

      ii.    Tekdüzen Hesap Planı

      iii.   Türkiye Muhasebe Standartları

      vi.   Türkiye Finansal Raporlama Standartları


L. Kaynaklar

      i.     Pratik Bilgiler

      ii.    e-kitaplar

      iii.   Linkler

      vi.   Faydalı Dökümanlar

      v.    İşçilik Maliyetleri

      vi.   Vergi Takvimi

      vii.  Beyanname Süreleri

      viii. Finansal Rapor Oran Formülleri

      ix.   Vergi ve Muhasebe Uygulama Hataları


M. Size Özel

      i.     Sık Kullanılanlara Ekleyin

      ii.    Açılış Sayfanız Yapın

      iii.   Arkadaşınıza Tavsiye Edin


N. Kariyer

O. Forum

P. Marka Tescil & Patent & Faydalı Model

Vergi Finans Tv - Video görüntülerine ulaşmak için tıklayınız.
FORUM - Muhasebe, Finans ve Mali Hukuk Forumuna ulaşmak için tıklayınız.
Ege Haber gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma ulaşmak için tıklayınız.
Resmi Gazete - Bugün ve Arşiv için tıklayınız.
Bizimle çalışmak ister misiniz? Özgeçmişinizi oluşturmak için tıklayın.
Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz için hazırladığımız dökümanlarımıza ulaşmak için tıklayınız.
Mali Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.
Sizlere verebileceğimiz hizmetleri görmek için tıklayınız.
Düzenlediğimiz seminer notlarına ulaşmak ve düzenleyeceğimiz Seminerlere kayıt yaptırmak için tıklayınız.
* *
* *
Tümsiad - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği

©2005 Murat KÖSEOĞLU. Tüm hakları saklıdır.  Kullanım Şartları | Uyarı | Sayfa Ziyareti | Sayfa Ziyaretcisi |