Murat KÖSEOGLU

Serbest Muhasebeci Mali Müsavir

 

DUYURU

VERGI USUL KANUNU GENEL TEBLIGI (SIRA NO: 375)

Sayı : 26640
Tarih: 11/ 09 / 2007

 

Bakanligimiza intikal eden olaylardan, 213 sayili Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazi konularda tereddütler olustugu anlasilmis olup, söz konusu tereddütleri gidermek ve uygulama birligi saglamak amaciyla asagidaki açiklamalarin yapilmasi gerekli görülmüstür.

1- Milli Piyango Idaresince Oynatilan Sans Oyunlarinda Belge Düzeni

Milli Piyango Idaresi Genel Müdürlügünce tertip edilen sans oyunlari, karsiligi nakit olmak üzere oynatilan milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlar ile sayisal oyunlari (sayisal loto, sans topu, on numara) kapsamakta olup, bunlardan milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara ait biletlerin müsterilere satisi, bu idarenin satis merkezleri veya bayileri tarafindan yapilmakta, sayisal oyunlar ise bayiler araciligiyla oynatilmaktadir.

213 sayili Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fikrasinin (1) numarali bendi ile Maliye Bakanligi, mükellef ve meslek gruplari itibariyle muhasebe usul ve esaslarini tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasini veya düzenlenmesini uygun gördügü defter ve belgelerin mahiyet, sekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye ve bunlarda degisiklik yapmaya yetkili kilinmistir.

Ayni Kanunun 227 nci maddesinde de bu Kanuna göre kullanilan veya bu Kanunun Maliye Bakanligina verdigi yetkiye dayanilarak kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri tasimamasi halinde bu belgelerin vergi kanunlari bakimindan hiç düzenlenmemis sayilacagi belirtilmis, ayrica Maliye Bakanligina, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunmasi gereken zorunlu bilgileri belirleme yetkisi verilmistir.

Yukarida belirtilen hükümlerin Bakanligimiza vermis oldugu yetkiye istinaden;

- Milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara ait biletlerin bayiler araciligiyla satisinda, bayilerin veya basbayilerin alacagi komisyon bedelleri için Milli Piyango Idaresi veya basbayiler tarafindan "Bilet Satis Bordrosu",

- Sayisal oyunlar karsiliginda ödenecek komisyon bedellerine iliskin olarak Milli Piyango Idaresince "Sayisal Oyun Raporu"

düzenlenmesi ve bayilerin, elde edecekleri komisyonlara iliskin hasilat kayitlarini bu belgelere istinaden yapmalari uygun görülmüstür.

Bilet satis bordrosunun ve sayisal oyun raporunun, faturada bulunmasi zorunlu asgari bilgileri tasimasi ve azami yedi günlük süre içinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu belgelerin basimi için önceden izin alinmasi, anlasmali matbaalara bastirilmasi veya noterlere tasdik ettirilmesi zorunlulugu bulunmamaktadir.

Diger taraftan bayilerin, elde edecekleri komisyonlara iliskin hasilat kayitlarini yukarida belirtilen belgelere dayandiracak olmalari nedeniyle, sayisal oyunlarin oynatilmasi veya milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara ait biletlerin satisi esnasinda müsteriye herhangi bir belge düzenleyip vermelerine de gerek bulunmamaktadir.

2- Icra Dairelerince Alacakli Taraf Avukatina Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi

Icra dairelerince borçludan alinarak, müvekkili adina takibat yapan alacakli taraf avukatina ödenmesine karar verilen avukatlik ( vekalet ) ücretlerinin belgelendirilmesine iliskin usul ve esaslar356 Sira No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliginde (1) açiklanmisti.

Anilan düzenlemeyle ilgili verilen yargi kararlari gözönüne alinarak, söz konusu belgelendirme isleminin asagidaki sekilde yapilmasi uygun görülmüstür.

Icra dairelerince borçludan alinarak müvekkili adina takibat yapan alacakli taraf avukatina ödenmesine karar verilen avukatlik ( vekalet ) ücretlerinin avukata ödendigi anda, avukat tarafindan borçlu adina en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek olup, bir nüshasi ödemeyi yapan memura verilecek; makbuzun avukatta kalan nüshasina ise icra dairesince ödemenin yapilmis olduguna dair bir serh düsülmesi ve ödemeyi yapan memur tarafindan imzalanmasi sarti aranmayacaktir.

Teblig olunur.

   

Maliye Bakanı