Murat KÖSEOGLU

Serbest Muhasebeci Mali Müsavir

 

DUYURU

Vergi Usul Kanunu Sirküleri (Sira No: 28)

e-Beyanname (Tarim Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin, Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderebilmeleri Hk.)

Sayı : VUK-28/2007-4/e-Beyanname-6
Tarih: 20/ 09 / 2007

 

İlgili olduğu maddeler : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunla değişik 28 ve mükerrer 257 nci maddeleri

213 sayili Vergi Usul Kanununun 5228 sayili Kanunun 8 inci maddesiyle degisik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fikrasinin (4) numarali bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanligi, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ve diger elektronik bilgi iletisim araç ve ortaminda dogrudan mükellefler tarafindan gönderilmesine izin verebilecegi veya zorunluluk getirebilecegi gibi, bunlarin yetki verilmis gerçek ve tüzel kisiler araciligiyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye de yetkili kilinmistir.

Bu yetkiye istinaden yayimlanan340 Sira No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi ile;

  • 3568 sayili Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik ve Yeminli Mali Müsavirlik Kanunu uyarinca çikarilan tebliglere göre, aktif büyüklükleri ve net satis hasilatlari belli bir tutarin üzerinde olmasi nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunlulugunda bulunmayan mükelleflerin, tam otomasyona geçmis vergi dairelerine verilecek beyannamelerini elektronik ortamda kendileri veya meslek mensuplari araciligi ile gönderebilecekleri,
  • Aktif büyüklükleri veya net satis hasilatlari nedeniyle, beyannamelerini meslek mensuplarina imzalatmak zorunlulugu bulunan mükelleflerin de tam otomasyona geçmis vergi dairelerine verilecek beyannamelerini yetki almis meslek mensuplari vasitasiyla gönderebilecekleri

yönünde düzenleme yapilmistir.

Beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi uygulamasinin yayginlastirilmasi amaciyla asagidaki açiklamalarin yapilmasina gerek duyulmustur.

213 sayili Vergi Usul Kanununun 5228 sayili Kanunla degisik mükerrer 257 nci maddesinin Bakanligimiza verdigi yetkiye dayanilarak yayimlanan 340 Sira No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliginde belirlenen esaslar çerçevesinde beyannamelerini elektronik ortamda dogrudan kendileri gönderebilecek mükelleflere ilave olarak, 3568 sayili Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik ve Yeminli Mali Müsavirlik Kanunu uyarinca çikarilan tebliglere göre belirlenen aktif büyüklük ile net satis tutari ölçüleri sarti aranilmaksizin, 1581 sayili Kanununa göre kurulan Tarim Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin de istemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda dogrudan kendilerinin göndermesi uygun görülmüstür.

Bu mükelleflerin e-beyanname uygulamasindan yararlanabilmeleri için, örnegi 340 Sira No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliginin ekinde (Ek: 1) yer alan "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi"ni doldurarak, bagli bulunduklari vergi dairelerine müracaat etmeleri ve buradan kullanici kodu, parola ve sifre almalari yeterlidir.

Bu sekilde talepte bulunan mükelleflere, bagli bulunduklari vergi dairesince 340 Sira No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliginde belirtilen esaslar dogrultusunda kullanici kodu, parola ve sifre teslim edilecektir.

Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasi tam otomasyona geçmis vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadir.

Bu sirkülerde belirtilmeyen hususlar hakkinda, 340 Sira No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliginde belirtilen usul ve esaslara göre islem yapilacaktir.

Duyurulur

 

   

Maliye Bakani