Murat KÖSEOGLU

Serbest Muhasebeci Mali Müsavir

 

DUYURU

BANKALAR VE DIGER MALI KURULUSLARIN MÜSTERILERININ RISK ISLEMLERI HAKKINDA YÖNETMELIK

Sayı : 26649
Tarih: 20/ 09 / 2007

 

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amaci, bankalar ve diger mali kuruluslarin müsterilerinin risk durumlarina iliskin bilgilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasinca toplanmasina ve paylasilmasina iliskin usul ve esaslari düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Kanununun 44 üncü maddesi hükmüne dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayili Bankacilik Kanununun 3 üncü maddesinde tanimlanan bankalari,

b) Diger mali kuruluslar: Finansal kiralama sirketleri, faktoring sirketleri, finansman sirketleri, varlik yönetim sirketleri ve Kredi Garanti Fonu Isletme ve Arastirma A.S. ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi ve Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan belirlenecek diger mali kuruluslari,

c) Firma: Gerçek ve tüzel kisileri,

ç) Kredi limiti: Gerçek ve tüzel kisilere tahsis edilen nakdi ve gayrinakdi kredi ve fon limitlerinin bildirim tarihi itibariyle tutarini,

d) Kredi riski: Bankalar ve diger mali kuruluslarin müsterilerine fiilen kullandirdiklari veya kullanilmasina aracilik ettikleri nakdi ve gayrinakdi kredi, fon ve faaliyetleri kapsamindaki alacaklari, bunlara ait faiz ve kâr paylari ile firmalarin ihraç ettikleri tahvil ve finansman bonolarina ait anapara ve faiz borçlarinin bildirim tarihi itibariyle bakiyesini,

e) Kurul: Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

f) Merkez Bankasi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasini,

g) Tasfiye olunacak alacaklar: 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Bankalarca Kredilerin ve Diger Alacaklarin Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar Için Ayrilacak Karsiliklara Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik uyarinca Bankalarca Üçüncü, Dördüncü veya Besinci Grup olarak siniflandirilan krediler ve diger alacaklar ile diger mali kuruluslarca tasfiye olunacak alacaklar ve zarar niteligindeki alacaklar hesaplarinda izlenen krediler ve alacaklari

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Kredi Limiti ve Riski Bildirimi ile Geri Bildirimi Esaslari

Bildirimde bulunacak kuruluslar

MADDE 4 – (1) Bildirimde bulunacak kuruluslar; bankalar, diger mali kuruluslar ve ilgili kurum ve kuruluslardir.

(2) Merkez Bankasi, Kurulun uygun görüsünü alarak, bildirimde bulunacak ilgili kurum ve kuruluslari belirlemeye yetkilidir.

Bildirim sekli

MADDE 5 – (1) Kredi limit ve risklerinin bildirimleri, firma bazinda ve toplu bazda olmak üzere;

a) Firma bazindaki bildirimler; bankalar, diger mali kuruluslar ve ilgili kurum ve kuruluslarca toplam kredi limit ve/veya riskleri Merkez Bankasinca belirlenecek asgari bildirim limitinin üzerinde olan gerçek ve tüzel kisiler,

b) Toplu bazdaki bildirimler; bankalar, diger mali kuruluslar ve ilgili kurum ve kuruluslarin toplam kredi limit ve/veya riskleri asgari bildirim limitinin altinda kalan gerçek ve tüzel kisiler ile yurt disinda yerlesik gerçek ve tüzel kisiler,

için yapilan bildirimlerdir.

(2) Tasfiye olunacak alacaklar için asgari bildirim limiti sarti aranmaz ve tutarlarina bakilmaksizin firma bazinda bildirim konusu yapilir.

(3) Bankalara kullandirilan krediler için bildirim yapilmaz.

(4) Bildirimlere iliskin usul ve esaslar, Merkez Bankasinca belirlenir.

Bankalara ve diger mali kuruluslara verilecek kredi limit ve risk bilgileri

MADDE 6 – (1) Kredi limit ve risk bilgileri bankalar ve diger mali kuruluslara sürekli ve basvuruya bagli olmak üzere iki sekilde verilir.

a) Sürekli bilgi vermek; firma bazinda birlestirilen kredi limit ve risk bilgileri, bu firmalar hakkinda bildirimde bulunan bankalara ve diger mali kuruluslara, tasfiye olunacak alacaklari bulunan gerçek kisilerin temel kimlik bilgileri ise tüm banka ve finansman sirketlerine dönemsel olarak verilir.

b) Basvuruya bagli olarak bilgi vermek; Merkez Bankasinca, bankalara ve diger mali kuruluslara hakkinda bildirimde bulunmadiklari gerçek ve tüzel kisiler için bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek-1 sayili Beyanname-Taahhütname karsiliginda bilgi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Protestolu Senet Islemleri

Protestolu senetlere iliskin bilgi degisimi

MADDE 7 – (1) Bankalarca keside edilen Merkez Bankasinca belirlenecek asgari bildirim limitinin üzerindeki ödememe protestolari senet bazinda, bu limitin altinda kalan protestolu senetler ise adet ve tutar olarak tek kalem halinde Merkez Bankasina bildirilir.

(2) Protestolu senet bilgilerinin bildirilmesine iliskin usul ve esaslar Merkez Bankasinca belirlenir.

(3) Merkez Bankasinca toplanan protestolu senet bilgileri, dönemsel olarak bankalar ile diger mali kuruluslara gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çesitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 8 – (1) Merkez Bankasi, verecegi bilgiler nedeniyle ilgili bankalar, diger mali kuruluslar ile üçüncü sahislara karsi hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Gizlilik

MADDE 9 – (1) Bankalara ve diger mali kuruluslara müsteri bazinda verilen bilgiler gizli olup, bu bilgiler yalnizca bankalar ve diger mali kuruluslarin kendi iç islemlerinde kullanilabilir.

(2) Merkez Bankasi, protestolu senet bilgileri ile kredi limit ve risk bilgilerini kamuyu aydinlatmak amaciyla kullanabilir.

(3) Gerçek ve tüzel kisilere ait Merkez Bankasi nezdindeki kredi limit ve risk bilgileri ile protestolu senet bilgileri talepleri halinde Merkez Bankasi tarafindan kendilerine verilebilir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik, 1/10/2007 tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Baskani yürütür.

 

 

EK: 1

BEYANNAME - TAAHHÜTNAME ÖRNEGI

Muhtelif bankalar, diger mali kuruluslar ve ilgili kurum ve kuruluslar nezdindeki kredi limit ve risk bilgilerimi/bilgilerimizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi kayitlarindan incelemeniz konusunda tarafiniza tam yetki verdigimi/verdigimizi beyan ederim/ederiz.

Bu çerçevede, yapacaginiz inceleme nedeniyle gerek tarafiniza gerekse hakkimda/hakkimizda, nezdinde arastirma yapacaginiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasina sorumluluk tevcih etmeyecegim/etmeyecegimiz gibi hukuki ve cezai bir talepte de bulunmayacagimi/bulunmayacagimizi simdiden taahhüt ederim/ederiz.

Kase ve Imzalar

Ilgili Firmanin:

Vergi Kimlik Numarasi:

Tescilli Unvani/Adi-Soyadi ....................……:

Yukaridaki imzalarin firmaya ait oldugunu beyan ederiz.

(Banka/Diger Mali Kurulus)