Murat KÖSEOGLU

Serbest Muhasebeci Mali Müsavir

 

DUYURU

KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE IZAHNAMESI HAKKINDA TEBLIGDE DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIG )

Sayı : 26639
Tarih: 10/ 09 / 2007

 

MADDE 1- (1) 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Katilim Bankalarinca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Plani ve Izahnamesi Hakkinda Teblig'in 8 inci maddesinin birinci fikrasinda yer alan ve asagida belirtilen hesaplar Tebligden çikarilmistir.

150710 ÖZKAYNAKLARDAN

150712 KATILMA HESAPLARINDAN

151710 ÖZKAYNAKLARDAN

151712 KATILMA HESAPLARINDAN

154710 ÖZKAYNAKLARDAN

154712 KATILMA HESAPLARINDAN

155710 ÖZKAYNAKLARDAN

155712 KATILMA HESAPLARINDAN

2220110 MENKUL DEGERLER

2220111 TEMINATA VERILEN/BLOKE EDILEN MENKUL DEGERLER

2220113 TESLIM TARIHINE GÖRE MUHASEBELESTIRME RAYIÇ DEGER FARKLARI

2220114 RAYIÇ DEGER FARKLARI

2230110 MENKUL DEGERLER

2230111 TEMINATA VERILEN/BLOKE EDILEN MENKUL DEGERLER

2230113 TESLIM TARIHINE GÖRE MUHASEBELESTIRME RAYIÇ DEGER FARKLARI

2230114 RAYIÇ DEGER FARKLARI

254 ÖZEL MALIYET BEDELLERI - T.P.

255 ÖZEL MALIYET BEDELLERI – Y.P.

25602 ÖZEL MALIYET BEDELLERI AMORTISMANI

25702 ÖZEL MALIYET BEDELLERI AMORTISMANI

280018 VERILEN OPSIYON PRIMLERI

28806 ÖZEL MALIYET BEDELLERI

288072 ÖZEL MALIYET BEDELLERI AMORTISMANI

288126 ÖZEL MALIYET BEDELLERI

30443 KANUNLA KURULMUS SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARI

390504 ÜYE ISYERI P.O.S. BLOKELERI

392028 ALINAN OPSIYON PRIMLERI

393028 ALINAN OPSIYON PRIMLERI

4150300 DEGERLEME FARKI

4150301 KUR FARKI

4150310 DEGERLEME FARKI

4150311 KUR FARKI

4150400 YENIDEN DEGERLEME FARKI

4150401 KUR FARKI

4150410 YENIDEN DEGERLEME FARKI

4150411 KUR FARKI

4150450 YENIDEN DEGERLEME FARKI

4150451 KUR FARKI

415090 KUR FARKLARI

415099 DIGER

85002 ÖZEL MALIYET BEDELLERI AMORTISMANI

85102 ÖZEL MALIYET BEDELLERI AMORTISMANI

222010 GERÇEGE UYGUN DEGER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEGERLERIN, 222011 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEGERLERIN, 2220103 TESLIM TARIHINE GÖRE MUHASEBELESTIRME RAYIÇ DEGER FARKLARI, 223010 GERÇEGE UYGUN DEGER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEGERLERIN, 223011 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEGERLERIN, 2230103 TESLIM TARIHINE GÖRE MUHASEBELESTIRME RAYIÇ DEGER FARKLARI, 238 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR – T.P hesabi ve alt hesaplari, 239 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR – Y.P. hesabi ve alt hesaplari, 26403 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR, 26503 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR, 336 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARA ILISKIN BORÇLAR – T.P ., 337 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARA ILISKIN BORÇLAR – Y.P., 346 SERMAYE BENZERI KREDILER – T.P., 347 SERMAYE BENZERI KREDILER – Y.P., 41403 MENKUL DEGERLER DEGER ARTIS FONU, 41404 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME DEGER ARTISLARI, 414044 SERMAYEYE EKLENECEK ISTIRAK VE BAGLI ORTAKLIK HISSELERI ILE GAYRIMENKUL SATIS KAZANÇLARI, 41406 RISKTEN KORUNMA FONLARI, 41503 MENKUL DEGERLER DEGER ARTIS FONU, 41504 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME DEGER ARTISLARI, 415044 SERMAYEYE EKLENECEK ISTIRAK VE BAGLI ORTAKLIK HISSELERI ILE GAYRIMENKUL SATIS KAZANÇLARI, 41506 RISKTEN KORUNMA FONLARI, 580 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER- T.P. hesabinin alt hesaplari, 581 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER - Y.P. hesabinin alt hesaplari, 820053 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR ve 821053 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR asagida belirtildigi sekilde degistirilmistir.

222010 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEGERLERIN

222011 GERÇEGE UYGUN DEGER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEGERLERIN

2220103 TESLIM TARIHINE GÖRE MUHASEBELESTIRME GERÇEGE UYGUN DEGER FARKLARI

223010 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEGERLERIN

223011 GERÇEGE UYGUN DEGER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEGERLERIN

2230103 TESLIM TARIHINE GÖRE MUHASEBELESTIRME GERÇEGE UYGUN DEGER FARKLARI

238 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR – T.P

23800 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

238000 MENKULLER

238001 GAYRIMENKULLER

238002 ISTIRAKLER

238003 BAGLI ORTAKLIKLAR

238004 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR

238005 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

238009 DIGER

23801 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR

238010 MENKULLER

238011 GAYRIMENKULLER

238012 ISTIRAKLER

238013 BAGLI ORTAKLIKLAR

238014 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR

238015 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

238019 DIGER

239 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR – Y.P.

23900 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

239000 MENKULLER

239001 GAYRIMENKULLER

239002 ISTIRAKLER

239003 BAGLI ORTAKLIKLAR

239004 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR

239005 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

239009 DIGER

23901 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR

239010 MENKULLER

239011 GAYRIMENKULLER

239012 ISTIRAKLER

239013 BAGLI ORTAKLIKLAR

239014 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR

239015 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

239019 DIGER

26403 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR

26503 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR

336 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORÇLARI – T.P.

337 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORÇLARI – Y.P.

346 SERMAYE BENZERI BORÇLAR – T.P.

34600 BIRINCIL SERMAYE BENZERI BORÇLAR

34601 IKINCIL SERMAYE BENZERI BORÇLAR

346010 SERMAYE BENZERI KREDILER

3460100 YURTIÇI BANKALARDAN

3460101 YURTIÇI DIGER KURULUSLARDAN

3460102 YURTDISI BANKALARDAN

3460103 YURTDISI DIGER KURULUSLARDAN

346011 SERMAYE BENZERI BORÇLANMA ARAÇLARI

347 SERMAYE BENZERI BORÇLAR – Y.P.

34700 BIRINCIL SERMAYE BENZERI BORÇLAR

34701 IKINCIL SERMAYE BENZERI BORÇLAR

347010 SERMAYE BENZERI KREDILER

3470100 YURTIÇI BANKALARDAN

3470101 YURTIÇI DIGER KURULUSLARDAN

3470102 YURTDISI BANKALARDAN

3470103 YURTDISI DIGER KURULUSLARDAN

347011 SERMAYE BENZERI BORÇLANMA ARAÇLARI

41403 MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI

41404 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI

414044 ISTIRAK VE BAGLI ORTAKLIK HISSELERI ILE GAYRIMENKUL SATIS KAZANÇLARI

41406 RISKTEN KORUNMA DEGERLEME FARKLARI

41503 MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI

41504 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI

415044 ISTIRAK VE BAGLI ORTAKLIK HISSELERI ILE GAYRIMENKUL SATIS KAZANÇLARI

41506 RISKTEN KORUNMA DEGERLEME FARKLARI

58000 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEGERLERDEN

580004 KUPONLARDAN

580009 DIGER

58001 GERÇEGE UYGUN DEGER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEGERLERDEN

580014 KUPONLARDAN

580019 DIGER

58002 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEGERLERDEN

580024 KUPONLARDAN

580029 DIGER

58003 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEGERLERDEN

580034 KUPONLARDAN

580039 DIGER

58100 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEGERLERDEN

581004 KUPONLARDAN

581009 DIGER

58101 GERÇEGE UYGUN DEGER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEGERLERDEN

581014 KUPONLARDAN

581019 DIGER

58102 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEGERLERDEN

581024 KUPONLARDAN

581029 DIGER

58103 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEGERLERDEN

581034 KUPONLARDAN

581039 DIGER

820053 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR

821053 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR

(3) Tebligde asagida belirtilen hesaplar açilmistir.

150710 KONUT KREDILERI

1507100 ÖZKAYNAKLARDAN

1507102 KATILMA HESAPLARINDAN

150711 TASIT KREDILERI

1507110 ÖZKAYNAKLARDAN

1507112 KATILMA HESAPLARINDAN

150712 IHTIYAÇ KREDILERI

1507120 ÖZKAYNAKLARDAN

1507122 KATILMA HESAPLARINDAN

150719 DIGER

1507190 ÖZKAYNAKLARDAN

1507192 KATILMA HESAPLARINDAN

151710 KONUT KREDILERI

1517100 ÖZKAYNAKLARDAN

1517102 KATILMA HESAPLARINDAN

151711 TASIT KREDILERI

1517110 ÖZKAYNAKLARDAN

1517112 KATILMA HESAPLARINDAN

151712 IHTIYAÇ KREDILERI

1517120 ÖZKAYNAKLARDAN

1517122 KATILMA HESAPLARINDAN

151719 DIGER

1517190 ÖZKAYNAKLARDAN

1517192 KATILMA HESAPLARINDAN

154710 KONUT KREDILERI

1547100 ÖZKAYNAKLARDAN

1547102 KATILMA HESAPLARINDAN

154711 TASIT KREDILERI

1547110 ÖZKAYNAKLARDAN

1547112 KATILMA HESAPLARINDAN

154712 IHTIYAÇ KREDILERI

1547120 ÖZKAYNAKLARDAN

1547122 KATILMA HESAPLARINDAN

154719 DIGER

1547190 ÖZKAYNAKLARDAN

1547192 KATILMA HESAPLARINDAN

155710 KONUT KREDILERI

1557100 ÖZKAYNAKLARDAN

1557102 KATILMA HESAPLARINDAN

155711 TASIT KREDILERI

1557110 ÖZKAYNAKLARDAN

1557112 KATILMA HESAPLARINDAN

155712 IHTIYAÇ KREDILERI

1557120 ÖZKAYNAKLARDAN

1557122 KATILMA HESAPLARINDAN

155719 DIGER

1557190 ÖZKAYNAKLARDAN

1557192 KATILMA HESAPLARINDAN

222012 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEGERLERIN

2220120 MENKUL DEGERLER

2220121 TEMINATA VERILEN/BLOKE EDILEN MENKUL DEGERLER

2220123 TESLIM TARIHINE GÖRE MUHASEBELESTIRME RAYIÇ DEGER FARKLARI

2220124 RAYIÇ DEGER FARKLARI

223012 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEGERLERIN

2230120 MENKUL DEGERLER

2230121 TEMINATA VERILEN/BLOKE EDILEN MENKUL DEGERLER

2230123 TESLIM TARIHINE GÖRE MUHASEBELESTIRME RAYIÇ DEGER FARKLARI

2230124 RAYIÇ DEGER FARKLARI

264010 SEREFIYE

264019 DIGER

264030 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

2640300 MENKULLER

2640301 GAYRIMENKULLER

2640302 ISTIRAKLER

2640303 BAGLI ORTAKLIKLAR

2640304 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR

2640305 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2640309 DIGER

264031 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR

2640310 MENKULLER

2640311 GAYRIMENKULLER

2640312 ISTIRAKLER

2640313 BAGLI ORTAKLIKLAR

2640314 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR

2640315 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2640319 DIGER

265010 SEREFIYE

265019 DIGER

265030 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

2650300 MENKULLER

2650301 GAYRIMENKULLER

2650302 ISTIRAKLER

2650303 BAGLI ORTAKLIKLAR

2650304 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR

2650305 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2650309 DIGER

265031 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR

2650310 MENKULLER

2650311 GAYRIMENKULLER

2650312 ISTIRAKLER

2650313 BAGLI ORTAKLIKLAR

2650314 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR

2650315 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2650319 DIGER

33600 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI

33601 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORÇLARI

33700 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI

33701 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORÇLARI

41407 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLARIN BIRIKMIS DEGERLEME FARKLARI

41507 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLARIN BIRIKMIS DEGERLEME FARKLARI

41408 KUR FARKLARI

414080 ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR

414081 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEGERLER

414082 MENKULLER

414083 GAYRIMENKULLER

414084 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

414089 DIGER

8200510 SEREFIYE

8200519 DIGER

8210510 SEREFIYE

8210519 DIGER

MADDE 2- (1) Tebligin 9 uncu maddesinin üçüncü fikrasinda geçen “deger artis fonu” ve “degerleme deger artislari” ibareleri “degerleme farklari” seklinde, “ iskonto edilmis bedel” ibareleri “itfa edilmis maliyet” seklinde, “rayiç deger” ibareleri “gerçege uygun deger” seklinde, “riskten korunma fonu” ibareleri “riskten korunma degerleme farklari” seklinde degistirilmistir.

(2) 238 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR – TÜRK PARASI hesabina iliskin açiklama asagidaki sekilde degistirilmistir.

“238 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR – TÜRK PARASI

Ilgili Türkiye Muhasebe Standardinda belirtilen esaslar çerçevesinde satis amaçli elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliskin duran varlik olarak siniflandirilan varliklar bu hesapta izlenir.”

(3) 254 ÖZEL MALIYET BEDELLERI - TÜRK PARASI hesabinin açiklamasi metinden çikarilmistir.

(4) 264 DURAN VARLIKLAR DEGER DÜSÜS KARSILIGI (-) –TÜRK PARASI hesabina iliskin açiklama asagidaki sekilde degistirilmistir.

“Duran varliklardaki deger düsüsleri, 82005 Duran Varliklar Deger Düsüs Gideri yardimci hesabina borç, bu hesaba alacak kaydi yapilarak kayitlara yansitilir. Satis amaçli elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliskin duran varliklarin defter degerinin elde etme maliyetinin altina düsmesine yol açan deger düsüsleri de bu hesapta izlenir.”

(5) 336 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARA ILISKIN BORÇLAR – TÜRK PARASI defteri kebir hesabina iliskin açiklama asagidaki sekilde degistirilmistir.

“336 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORÇLARI – TÜRK PARASI

Ilgili Türkiye Muhasebe Standardi hükümleri çerçevesinde, satis amaçli olarak siniflandirilan ve durdurulan faaliyetlere iliskin duran varliklarla ilgili yükümlülükler bu hesapta izlenir.”

(6) 346 SERMAYE BENZERI KREDILER – TÜRK PARASI hesabinin açiklamasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

“346 SERMAYE BENZERI BORÇLAR – TÜRK PARASI

Ilgili düzenleme hükümleri uyarinca gerekli kosullari tasiyan sermaye benzeri borçlar, Kurum izninin alinmasiyla birlikte bu hesapta izlenmeye baslanir.”

 

(7) 41404 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varliklar Yeniden Degerleme Deger Artislari hesabinin açiklamasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

“41404 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI

Ilgili Türkiye Muhasebe Standardi hükümleri kapsaminda, duran varliklarin degerleme farklarinin kaydedildigi pasif nitelikli bir hesaptir. Istirak, bagli ortaklik ve is ortakligi hisseleri ile satilmaya hazir menkul deger niteligindeki hisse senetlerinin veya gayrimenkullerin satisindan dogan kazancin, bankalarin yetkili organlari tarafindan sermayeye ilave edilmesi kararlastirilmis olan ve dagitima konu edilmeyen kismi da bu hesap altinda çalisan 414044 Istirak ve Bagli Ortaklik Hisseleri ile Gayrimenkul Satis Kazançlari hesaplarinda izlenir.”

(8) 414 SERMAYE YEDEKLERI – TÜRK PARASI hesabina ait açiklamaya asagidaki hesap açiklamalari eklenmistir.

“41407 SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLARIN BIRIKMIS DEGERLEME FARKLARI

Ilgili Türkiye Muhasebe Standardi uyarinca satis amaçli elde tutulan veya durdurulan faaliyetler kapsaminda siniflandirilan duran varliklara iliskin olarak özkaynaklarda gösterilen birikmis degerleme farklari, siniflandirma tarihi itibariyla bu hesapta izlenmeye baslanir.”

41408 KUR FARKLARI

Türkiye Muhasebe Standartlari uyarinca özkaynaklarda izlenmesi gereken yabanci para varliklara iliskin kur degisiminden kaynaklanan farklar bu hesapta izlenir.

(9) 41503 MENKUL DEGERLER DEGER ARTIS FONU hesabina ait açiklama asagidaki sekilde degistirilmistir.

“41503 MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI

Ilgili Türkiye Muhasebe Standardi hükümleri çerçevesinde özkaynak kalemleri arasinda izlenmesi öngörülen yabanci para menkul deger ve ortaklik paylarina iliskin degerleme farklari, 41403 Menkul Degerler Degerleme Farklari hesabinin açiklamasi dikkate alinarak bu hesapta izlenir.”

(10) 41504 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varliklar Yeniden Degerleme Deger Artislari hesabina ait açiklamanin ilk paragrafi asagidaki sekilde degistirilmis, ikinci paragrafi metinden çikarilmistir.

“41504 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI

Döviz ödemek suretiyle iktisap edilen yurtdisindaki gayrimenkuller ile yurtdisi birimlerin aktiflerine kayitli duran varliklarin degerleme farklarinin izlendigi pasif nitelikli bir hesaptir. Istirak, bagli ortaklik ve birlikte kontrol edilen ortaklik hisseleri ile satilmaya hazir menkul deger niteligindeki hisse senetlerinin veya gayrimenkullerin satisindan dogan kazancin, bankalarin yetkili organlari tarafindan sermayeye ilave edilmesi kararlastirilmis olan ve dagitima konu edilmeyen kismi da bu hesap altinda çalisan 414044 Istirak ve Bagli Ortaklik Hisseleri ile Gayrimenkul Satis Kazançlari hesaplarinda izlenir.”

(11) 41509 Diger Sermaye Yedekleri hesabina ait açiklama asagidaki sekilde degistirilmistir.

“Diger yabanci para sermaye yedekleri bu hesapta izlenir.”

(12) 850 AMORTISMAN GIDERI – TÜRK PARASI hesabinin açiklamasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

“Menkuller, gayrimenkuller ve gayri maddi haklar ile ilk tesis ve taazzuv giderlerinin itfa edilmelerini teminen ilgili bilanço döneminde ayrilan amortismanlar bu hesapta izlenir.”

MADDE 3- (1) Bu Teblig 1/1/2008 tarihinde yürürlüge girer.

MADDE 4- (1) Bu Teblig hükümlerini Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Baskani yürütür.