SİRKÜLER
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Sayı : KVK-9/2007-4/ Yatırım İndirimi - 6
Tarih : 09 Ekim 2007

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Konusu

: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi

: 09 / 10 /2007

Sayısı

: KVK-9/2007-4/ Yatırım İndirimi - 6

İlgili Olduğu Maddeler

: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili Olduğu Kazanç Türleri

: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2007 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.4,54 (yüzde dört virgül elli dört ) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Osman ARIOĞLU
 
Gelir İdaresi Başkanı
 

 

Kıbrıs Şehitleri Cd. 1448 Sk. No:7 Alsancak İZMİR TÜRKİYE info@muratkoseoglu.com Tel: +90 232 464 49 07 Gsm: +90 532 292 13 68