Türkiye
Site Haritası | Kariyer | Forum | Ana Sayfa
| Hizmetlerimiz | Bültenlerimiz | Mevzuat | Uyuşmazlıklar | Basın Odası | Medyada Biz | Hakkımızda
e-Müşteri Girişi
Kod 
Şifre

Sayı Tarih Konu Başlığı

2011/001

06/05/2011

İşverenler İçin SGK Teşvikleri

2010/003

07/05/2010

SGK Primlerinin Kredi Kartı İle Ödenmesi

2010/002

25/01/2010

Yeni Çek Defterleri

2010/001

21/01/2010

Bağış ve Yardımların İndirimi

2009/001

24/09/2009

İhracatta KDV İadesine İlişkin Esaslar

2008/008

09/04/2008

Yabancı Şirket Kuruluşu Ve Vergilendirilmesi(Türkiye’de Yabancı Yatırım Prosedürleri Ve Vergisel Pozisyonu)

2008/007

15/03/2008

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

2008/006

06/02/2008

Kdv Beyannamesinde İndirilecek Kdv’lerin Ayrıştırılarak Beyan Edilmesi Zorunluluğu

2008/005

18/01/2008

01.01.2008 Tarihinden İtibaren Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Ödemeleri

2008/004

13/01/2008

Katma Değer Vergisi İade Alacaklarından Mahsup Talep Edilebilecek Vergi ve SSK Borçları İle Kimler İçin Yerine Getirilebileceği

2008/003

09/01/2008

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Diş Hekimleri İle Veteriner Hekimler Dahil) Tarafından Kullanılacak Kredi Kartı Okuyucuları

2008/002

08/01/2008

Geceleme Hizmetlerinde Kdv Oran Uygulaması

2008/001

08/01/2008

Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde (Hazır Yemek Şirketleri Dahil) Kdv Oran Uygulaması

2007/041

31/12/2007

Kâr Dağıtım Tablosu İle 7/A – 7/B Seçeneğine İlişkin Hâdler Konusunda Açıklamalar

2007/040

31/12/2007

2008 Yılı Beyannamelerin Sm Veya Smmm’lere İmzalattırılma Hadleri

2007/039

31/12/2007

01.01.2008 Tarihinde %8 Kdv Oranı Uygulanacak Olan Ürünler

2007/038

31/12/2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca, Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/037

31/12/2007

01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Ssk İdari Para Cezaları

2007/036

31/12/2007

2007 Takvim Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı

2007/035

31/12/2007

12 Dönem Ymm Raporu Düzenlenmeden Teminatsız Ve Raporsuz Nakden Veya Mahsup Yoluyla Kdv İadesi Alanların İncelemeye Sevk Edilmesi

2007/034

31/12/2007

2008 Yılı İçin Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

2007/033

31/12/2007

2008 Yılı İçin Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Belirlenen Özel Hadler

2007/032

31/12/2007

2008 Yılında Uygulanacak Olan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

2007/031

31/12/2007

2008 Yılında Uygulanacak Olan Değer Artış Kazançları İstisnası

2007/030

31/12/2007

2008 Yılında Uygulanacak Olan Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

2007/029

31/12/2007

2008 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarından Yıllık Alış, Yıllık Satış Tutarı, Gayri Safi İş Hasılatı

2007/028

31/12/2007

2008 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan Yıllık İşyeri Kira Bedeli Toplamı

2007/027

31/12/2007

2008 Yılında Uygulanacak Sakatlık İndirimi Tutarı

2007/026

31/12/2007

2008 Yılında Hizmet Erbabına İşyeri Dışında Verilen Yemek İstisnası Tutarı

2007/025

31/12/2007

2008 Yılında Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanacak İstisna Tutarı

2007/024

31/12/2007

Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların Bedelleri

2007/023

31/12/2007

01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Bilânço Esasına Göre Defter Tutma (I. Sınıf Tüccar Sayılma) Hadleri

2007/022

31/12/2007

2008 Yılında Gider Yazılabilecek Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ve Fatura Kullanma Mecburiyeti

2007/021

31/12/2007

01.01.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Vergi Usul Kanunu’nda Belirtilen Hadle

2007/020

31/12/2007

2008 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları

2007/019

31/12/2007

2008 Yılı Bina, Arsa Ve Arazi Vergi Değerlerinin Artış Oran

2007/018

31/12/2007

2007 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri

2007/017

31/12/2007

Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar

2007/016

31/12/2007

01.01.2008 Tarihi İtibariyle Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları

2007/015

31/12/2007

2008 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

2007/014

31/12/2007

31.12.2007 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Kurlar

2007/013

30/12/2007

2008 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

2007/012

30/12/2007

Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılması

2007/011

30/12/2007

Bazı Mal ve Hizmetlerin KDV Oranları Değiştirildi

2007/010

30/12/2007

2008 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

2007/009

30/12/2007

2008 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı

2007/008

29/12/2007

2008 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

2007/007

13/12/2007

2008 Yılı Defter Tastik İşlemleri

2007/005

03/11/2007

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Vergi Mükelleflerine 2008 Yılı Başından İtibaren Kayıtlarını Elektronik Ortamda Tutma Zorunluluğu Getiriliyor

2007/004

03/11/2007

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

2007/003

25/10/2007

Müteahhitlik Karnesi için İstenen Belgeler

2007/002

26/09/2007

SSK İtibari Hizmet Süresi Ve Düzenlenecek Prim Ve Hizmet Bildirgeleri II. Açıklama - 26.09.2007 Tarihli Tebliğe İstinaden

2007/001

20/08/2007

SSK İtibari Hizmet Süresi Ve Düzenlenecek Prim Ve Hizmet Bildirgeleri

2006/026

31/12/2006

2007 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

2006/025

31/12/2006

Kobi'lerin Bankalara Ve Diğer Mali Kurumlara Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasını Öngören "Anadolu Yaklaşımı" Hayata Geçiriliyor

2006/024

31/12/2006

Bazı ödemeler üzerinden yapılan Gelir Vergisi tevkifatının oranları, 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Bakanlar Kurulu'nca yeniden belirlendi

2006/023

28/12/2006

Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılması

2006/022

28/12/2006

2007 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı

2006/021

12/12/2006

2007 Yılı Defter Tastik İşlemleri

2006/020

24/28/2006

B2-B3 Yetki Belgesi

2006/018

01/04/2006

A ve B Grubu Seyehat Acentasi Kurulusu Ile Ilgili Bilgiler

2006/017

09/03/2006

SSK ve Bağ-Kur Prim Borçlarının Taksitlendirilmesi

2006/016

08/03/2006

Tekstil, hazır giyim ve deride KDV oranının %18 'den %8 'e İndirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında

2006/015

11/02/2006

Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan)

2006/002

17/01/2006

4857 Sayılı İş Kanuna Göre Genç İşçilerin Çalıştırılabileceği ve Çalıştırılamayacağı İşler

2006/001

16/01/2006

Bankaların, Karşılığı Bulunmayan Çeklerle İlgili Sorumlu Oldukları Tutar

2005/038

27/12/2005

Yasal Asgari Ücret

2005/037

27/12/2005

Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri

2005/036

12/12/2005

Borsa Kazançlarında Vergileme

2005/035

11/12/2005

Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

2005/034

09/12/2005

96 Seri Nolu KDV Genel Tebliğatı Hakkında Açıklama

2005/033

09/12/2005

2006 Yılı Defter Tastik İşlemleri

2005/032

13/10/2005

Hac Organizasyonuna Katılacak Seyahat Acentelerinde Aranacak Kriterler

2005/031

24/09/2005

Kaçakçılık ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

2005/030

24/09/2005

Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanma Fiillerinin Sonuçları

2005/029

24/09/2005

Aciz Hali

2005/028

18/09/2005

Şüpheli Alacaklar Ve Karşılık Ayrılması

2005/027

18/09/2005

Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı, İşlem Tutarı

2005/026

17/09/2005

Anonim Şirketler İle Üye Sayısı Yüz Veya Daha Fazla Olan Yapı Kooperatiflerinin Sözleşmeli Bir Avukat Bulundurma Zorunluluğu

2005/024

28/08/2005

Aile Şirketlerinde Cari Hesap Sorunları, Örtülü Sermaye Ve Örtülü Kazanç

2005/023

27/08/2005

Turizm Yatırım Veya Turizm İşletmesi Belgeli İşletmelere Ait Elektrik Enerjisi Desteği Esasları Hakkında Açıklama

2005/022

16/08/2005

Turizm Yatırım Veya Turizm İşletmesi Belgeli İşletmelere Ait Elektrik Enerjisi Desteği Esasları Yeniden Belirlendi

2005/020

26/07/2005

Firmaya Otomobil Yerine Minibüs Veya Panelvan Almanın Avantajları

2005/019

08/07/2005

B.K.K. (Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru Oranı)

2005/018

01/07/2005

Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgelerinin İnternet Ortamında Alınması

2005/017

01/07/2005

Adisyon nedir ve neden önemlidir?

2005/016

29/06/2005

Danıştay Kararı (3 Yıldızlı Otelin 4 Yıldızlı Olarak Tanıtılması Hk.)

2005/015

21/06/2005

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

2005/014

18/06/2005

Maliye Bakanlığı 25 No.Lu Kdv Sirküleri Işığında Mal Teslimleri Ve Hizmet İfalarında Uygulanacak Kdv Oranları

2005/013

18/05/2005

SSK ve Bağ-Kur Prim Borçlarına İlişkin Önerge

2005/012

16/05/2005

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

2005/010

10/05/2005

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

2005/009

30/04/2005

İşverenlerin 50 Ve Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları Hakkında

2005/008

28/04/2005

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2005/007

06/04/2005

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Yönetmelik

Vergi Finans Tv - Video görüntülerine ulaşmak için tıklayınız.
FORUM - Muhasebe, Finans ve Mali Hukuk Forumuna ulaşmak için tıklayınız.
Ege Haber gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma ulaşmak için tıklayınız.
Resmi Gazete - Bugün ve Arşiv için tıklayınız.
Bizimle çalışmak ister misiniz? Özgeçmişinizi oluşturmak için tıklayın.
Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz için hazırladığımız dökümanlarımıza ulaşmak için tıklayınız.
Mali Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.
Sizlere verebileceğimiz hizmetleri görmek için tıklayınız.
Düzenlediğimiz seminer notlarına ulaşmak ve düzenleyeceğimiz Seminerlere kayıt yaptırmak için tıklayınız.
* *
* *
Tümsiad - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği

©2005 Murat KÖSEOĞLU. Tüm hakları saklıdır.  Kullanım Şartları ve Yasal Uyarı | Sayfa Ziyareti | Sayfa Ziyaretcisi |