Türkiye
Site Haritası | Kariyer | Forum | Ana Sayfa
| Hizmetlerimiz | Bültenlerimiz | Mevzuat | Uyuşmazlıklar | Basın Odası | Medyada Biz | İletişim
e-mükellef Bilgi Erişimi
Kod 
Şifre

Beyanname Verilme Süreleri

04/04/2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5615 Sayılı Kanunla bazı beyannamelerin verilme süreleri yeniden belirlenmiş olup Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirleme yetkisi verilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 17/04/2007 tarihli Resmi Gazetede (S: 26496) yayımlanmış olan 371 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına verilen yetkiye dayanılarak uygulama birliğinin sağlanması amacıyla diğer beyannamelerin de verilme süreleri yeniden belirlenmiştir.

Yapılan düzenlemeler çerçevesinde beyannamelerin verilme ve vergilerin ödeme süreleri aşağıdaki gibidir.

Beyanname Türü Beyan Tarihi Son Ödeme Günü
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İzleyen yılın Mart ayının başından 25 inci günü akşamına kadar
Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamesi
Vergilendirme dönemini takibeden ayın başından 23 üncü günü akşamına kadar Beyanname verilen ayın 26 ıncı günü akşamı
Üç Aylık Muhtasar Beyanname Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının başından 23 üncü günü akşamına kadar Beyanname verilen ayın 26 ıncı günü akşamı


Beyanname Türü Beyan Tarihi Son Ödeme Günü
Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında verilecek beyanname (Banka ve aracı kurumlarca verilecek beyanname) Tevkifat dönemini izleyen ayın başından 23 üncü günü akşamına kadar Beyanname verilen ayın 26 ıncı günü akşamı
KDV Beyannamesi Vergilendirme dönemini takip eden ayın başından 24 üncü günü akşamına kadar. Beyanname verilen ayın 26 ıncı günü akşamı
5615 sayılı Kanunun yürürlülük tarihinden sonra verilecek beyannamelerin, ertesi ayın başından 23 günü akşamına kadar Beyanname verilen ayın 26 ıncı günü akşamı
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi Beyanname verilen ayın 17 inci günü akşamı

Vergi Finans Tv - Video görüntülerine ulaşmak için tıklayınız.
FORUM - Muhasebe, Finans ve Mali Hukuk Forumuna ulaşmak için tıklayınız.
Ege Haber gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma ulaşmak için tıklayınız.
Resmi Gazete - Bugün ve Arşiv için tıklayınız.
Bizimle çalışmak ister misiniz? Özgeçmişinizi oluşturmak için tıklayın.
Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz için hazırladığımız dökümanlarımıza ulaşmak için tıklayınız.
Mali Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.
Sizlere verebileceğimiz hizmetleri görmek için tıklayınız.
Düzenlediğimiz seminer notlarına ulaşmak ve düzenleyeceğimiz Seminerlere kayıt yaptırmak için tıklayınız.
* *
* *
Tümsiad - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği

©2005 Murat KÖSEOĞLU. Tüm hakları saklıdır.  Kullanım Şartları | Uyarı | Sayfa Ziyareti | Sayfa Ziyaretcisi |